Prosjekter

PROSJEKT

Nyeste investering i infrastruktur:

Egenprodusert grønn kraft

Et stort tak gir også muligheter. I februar/mars 2020 monterte Haugaland Kraft/Solcellespesialisten 210 solcellepaneler fordelt på 360 kvadratmeter av fjøstaket på Susort. Disse vil kunne levere 65 kwp på det meste, og strømmen som produseres skal brukes i driftsbygninger og hus på gården. Det som er til overs, kan selges tilbake til Haugaland Kraft. Med Skybatteri kan vi spare strømmen til vi trenger den. På sommeren er dyrene ute på beite, og det tomme bygget bruker svært lite strøm. Samtidig produserer solcellene mest om sommeren. Da sparer vi den strømmen til vinteren.


Les mer på Haugaland Kraft: Susort satser på sol

UTVIDELSE AV BYGNINGSMASSE


I juni 2016 ble første spadestikk tatt på det nye fjøset, som bygges som en forlengelse på det eksisterende ungdyrsfjøset som ble oppført i 2004. Det nye påbygget kommer både som konsekvens av nye regler for drift og behov for utvidelse, og vil totalt gi plass til 340 dyr. Bygget ble tatt i bruk 12.12 2016, og ble offisielt åpnet 18.2 2017.


Se utviklingen gjennom prosjektet på prosjektbloggen!

PROSJEKTDETALJER


Bygget er tegnet av Felleskjøpet og bygges av Vigrestad Bygg. Grunnarbeidene utføres av Odland Betong. Felleskjøpet leverer betongrister, innredning, ventilasjon og foringsanlegg for kraftfor og silo - inkludert fullforblander.


Det ble gjort nøye undersøkelser i forkant av byggeavgjørelse, med gårdsbesøk både på øst- sør- og vestlandet. Hele 15 nybygg ble besøkt, og en optimal løsning ble utviklet i samarbeid med Fjøssystemer og Felleskjøpet.


Første spadetak ble tatt i uke 21, og betongarbeidet startet i uke 25. Bygget ble tatt i bruk 12.12. klokken 12 iht. plan.


Tegning: Felleskjøpet

Grunnarbeid: Vassbakk & Stol

Betongarbeid: Odland Betong

Råbygg: Vigrestad Bygg

Innredning og utstyr: Felleskjøpet

Elektro: Tysvær Elektro

VVS: Hervik Rør

BETONGARBEID


Odland Betong startet arbeidet med å forskale og støpe gjødselkanalene. Det ble jobbet lange dager, og det viste snart igjen på fremdriften.


Ølen Betong leverte betongen, og stilte med betongpumpe. Kanalene ble støpt i flere omganger, og grunnflaten begynner å vise igjen. De blir etter hvert liggende under selve bygget - forgang, såle og ringmur skal forskales og støpes i første del av august, før elementene blir montert.

MONTERING AV BETONGRISTER


Mellom støping av kanaler og såle, var det mye egeninnsats som skulle legges ned. Det skulle fylles inntil med pukk, fylle i der forgangen skulle ligge og legge på betongrister.


Den 21.juli stod inn heising av betongrister på dagsorden.


Ca. 150 tonn med betongrister som skulle monteres over rørekanalene, var kommet fra Belgia på seks store 40' containerflak. Dette var levert av Felleskjøpet, og tilkjørt byggeplass av Lothe Terminalen. Kl 08.00 var Nordic Crane klar for inn heising etter å ha satt på motvektene på den 90 tonn store mobilkranen. Det var totalt 207 løft som skulle gjøres, og gjennomføringen var avhengig av god planlegging og en effektiv utførelse for å få til - kalkulert syklustid var 2:30 min per rist, så dette måtte fungere som smurt. Det ble lånt løfteåk tilpasset ristene fra Felleskjøpet - en patent som fungerte veldig godt og var essensiell for å klare tidskravet.


Men med god planlegging og godt samarbeid gikk dette som smurt. Avløseren og tre av sønnene (Bjørnar, Jan Vidar og Trond Magne) var med + utbygger selv - støtteapparatet stilte med servering av mat og drikke underveis. Vi var helt nede i 1 min og 40 sek pr hiv, og litt over kl. 17:00 var siste hiv på plass.

STØPING AV RINGMUR OG BÅSER


I løpet av sommeren kom ringmur, båser og forberedelser til stålsperrer på plass, slik at prosjektet nå ligger to måneder foran skjema. I august startet støping på


I slutten av juli kom ringmuren opp. Innerste rekke med  liggebåser er støpt og krybbekantene forskalt og støpte. Her har gutta fra Odland Betong gjort et flott arbeid. Vi har gravd ut for fundament foran ytre rekke med liggebås. Dette er for feste til sperra, som skal festes 1 meter lenger inne enn normalt - da får vi en "rein" drivegang.


Gjødselkummen tømmes, slik at nytt hulldekke kan legges over og fuges fra undersiden. Når hulldekke er på plass, kan vi starte med resten av støpearbeidene på mellombygget. Her blir det bl.a. plass til 18-20 okser. Videre skal også løfte søre del (mellom bygg og ekra) med 20-30 cm. Når vi planerte gulvet til omrørekanalene, ble også forgangen som ligger i midten av bygget, planert. Når så veggene til omrørekanalene var ferdig støpte, så måtte vi fylle opp rommet som stod mellom kanalene til forgangen. Dette ble ca. 250m3, som måtte fylles med stein. Her fikk vi tak i en stor stålplate og la over omrørerkanalen i ene enden av bygget. Så hentet vi 35-40 billass/hengerlass med pukk, som da ble kjørt inn i "forgangen" med minilaster og skuffe.


I tillegg til dette så har vi bestemt oss for å utvide plassen bak (sørvest av ) nybygget. Her har Vidar Milje i Milje Maskin flytta den store jordhaugen over på andre sida av vegen (se bilder). Fredag i uke 37 ble det boret og sprengt halvparten av fjellet som kom frem. Resten blir tatt tirsdag i uke 38. Steinen skal så brukes til å løfte terrenget sør av nybygget, og vest av bygget. På vestsiden skal det på sikt gruses, og benyttes til lagringsplass for siloballer. Nedløpene for takrennevannet er også ferdig på begge langsider.

MONTERING AV SPERRER OG FORBEREDELSE AV MELLOMBYGG


I uke 39 kom sperrer fra og limtreåser fra med bil fra Danmark for montering. Dagen var 29. september, som viste seg å være en av de verre dagene for løft. I piskende regn og tidvis kraftig vind ble sperrer og noen av åsene montert.


Nå har Hervik rør lagt opp vannledninger og anlegg til drikkekar, trekkerør og kabler er lagt og ventiler og sluk er klare for støp. Da mangler det strøm og fiberkabel, samt signalkabel til alarmsystemet. Vegger er støpt til de midterste liggebåsene og resten av ringmurene til mellombygget, slik at gulv, gjødselkanaler og båser nå gjenstår i mellombygget. Mellombygget kommer som et tilleggsarbeid til det planlagte prosjektet, og skal romme rundt 30 okser. Mellom gammelt og nytt bygg skal også fullforblander og gjødselpumpe stå, samt kontrollrom og en port med 4 meter fri høyde.


Fjøssystemer og leverandøren av stålsperrene satte opp disse i uke 39, og selv om de måtte stoppe en periode på grunn av for sterk vind, kom alt opp på en dag. Materialene kom på to kranbiler med semi, og heiste inn på hver sin side av bygget, mens det ble kjørt lift over forgangen for å montere sammen på midten. Da er alt klart for mer støping og montering av 250 tonn med betongelementer - innervegger og yttervegger som kommer i uke 40 - og bygget begynner å reise seg for alvor.

TAK OG VEGGER - NESTEN TETT BYGG


En kan virkelig begynne å se resultatet av prosjektet når betongelementene og taket er kommet på, og siste rest av arbeidet ute er nesten ferdigstilt før en starter å skru sammen innredning.


Betongelementene er kommet opp, og taket, samt gavlveggene er monterte. Taket på nesten 2000 m2 ble monterte på en laaaang dag - kl. 00.45 på "kvelden" la vi på siste takpanel. Gode forberedelser gjorde monteringen effektiv, og bruk av sandwich-paneler på tak og gavlvegger gir både rask montering og god kvalitet. Betongelementene blir sprøytemalt med epoxymaling etter at de har tørket tilstrekkelig. Legg spesielt merke til det spesiallagde elementet ved inngangen - god service fra Hå Element!


Odland Betong gjorde seg ferdige med resten av støpearbeidet; resten av liggebåser og kalvegjømmet ble støpt, samt drivegangen og forbrettet. Resten av murene i mellombygget og ringmurer ute ble også støpt. Så da er det snart klart for beplanting og rydding av uteområdet.


Tysvær Elektro har montert lyssterke ledlamper i taket og trekker kabler. Portene monteres og kraftforsiloen settes opp, og og det gjør også kraftforsiloen. Resten av dørene, takrenner og resten av beslaga blir også montert i denne perioden. Gjødselpumpene er også på plass, og vi kan fokusere på det innvendige for å kunne ta bygget i bruk.

INNREDNING OG INNFLYTNING


Når bygget var tett, var det i gang med montering av innredning. Dette ble en formidal jobb, og tok en del lengre tid en vi hadde sett for oss.


I slutten av november startet vi å montere innredning, og innflytning var satt til 12.12 klokken 12. Det ble mange lange dager med skruing og tilpasning, og mange har bidratt i arbeidet. Snekkere med Even Heggland i spissen har bygget smittesluse og kledd innvendig, Tysvær Elektro har trukket kilometervis med kabler. Felleskjøpet har montert kraftforsilo og automater, DeLaval har montert inn fullforblander med utforingsbelte og datastyring.


Den 12. desember flyttet de første dyrene inn, mens vi innredet andre halvdel av bygget. Flere dyr flyttet inn fortløpende som vi gjorde oss ferdige.


ÅPNINGSFEST


Lørdag den 18. februar var det klart for offisiell åpning av nybygget. Det var annonsert på Facebook-sidene, i Bondevennen, Tysvær Bygdeblad og Haugesunds Avis, samt på hjemmesidene til Nortura og Felleskjøpet. Det ble en veldig flott dag, med rundt 500 besøkende og god mat.


Nygygget ble offiselt og høytidelig åpnet av Landbruksministerens statssekretær, Terje Halleland. Mange hadde møtt opp for å ta en kikk, både venner og naboer, lokalpolitikere, leverandører og bønder fra nært og ganske fjernt. Det var veldig hyggelig å se at nærmere 500 hadde tatt turen, på en ellers grå lørdag.


Nortura stilte med gourmetkokker og god mat beregnet på 400-450 porsjoner - kjøtt fra Limousinokse selvfølgelig, samt pølser og tilbehør. Alt ble spist, med veldig gode tilbakemeldinger! Det ble også servert rundt 100 liter kaffe og fire store marsinkaker, levert av Hervik Rør, Odland Betong og Vigrestad Bygg. Felleskjøpet hadde stand og demonstrasjon av utstyr, og det var omvisning av det nye bygget. Det ble mange gode samtaler og deling av erfaringer, og vi håper alle som var innom hadde en god opplevelse.

GRUNNARBEID OG FORBEREDELSER


Grunnarbeidet startet i uke 21, med fjerning av matjord og boring og sprenging av tomten. Vassbakk & Stol hadde ansvar for grunnarbeidet, der nest yngste sønn jobbet og bidro som maskinfører.


Fra utstikning av tomt til betongarbeid kunne starte, tok det ca. tre uker. Innleid maskin fra V&S ble brukt til å grave av matjord, før V&S kom og utførte sprengningsarbeidene. Det ble så gravd ut og laget anleggsvei, slik at alt var klart til forskaling og støping.


Se bilder fra arbeidet og utviklingen mot ferdig bygg til venstre. 

TMS Web 2016 - Ingen kopiering uten tillatelse

Kontakt Webmaster

KONTAKT OSS

SUSORTVEGEN 295

5565 TYSVÆRVÅG

post@susort-limousin.no

  Tlf: 90 64 06 56